Problem:
Piszemy aplikację, która działa sobie na kontenerach dockera na komputerze programisty z systemem Ubuntu.

Chcemy zobaczyć jak aplikacja działa na telefonie komórkowym, bądź innym urządzeniu w sieci lokalnej.

Założenia:
W celu udostępnienia aplikacji w sieci lokalnej postawimy na komputere proxy rzy pomocy Squida.

Rozwiązanie:

(więcej…)